Introduksjon til COMSOL Multiphysics 4.4

English version

Når: Onsdag 28. mai kl. 09:00-12:00
Hvor: Bergen
Program: 09:00 - 10:00 Introduksjon og demonstrasjon
10:00 - 10:15 Kaffepause
10:15 - 12:00 Minikurs: Prøv multifysikkmodellering selv
Pris:Gratis!

Påmeldingsskjema

Demonstrasjon av programvaren

Instruktøren vil gi deg en innføring i programmet og dets muligheter, og underveis bygge en modell steg for steg. Presentasjonen og modellene blir tilpasset deltakerne, så vi vil be deg om å angi relevante fagområder for deg i påmeldingskjemaet.

Prøv COMSOL Multiphysics

  • Prøv å jobbe i den nye versjonen, COMSOL Multiphysics 4.4
  • Test ut programvaren med veiledning fra en erfaren instruktør
  • Få en gratis evalueringslisens med fri teknisk support i 14 dager
  • Opprett kontakt med en av våre ingeniører som kan hjelpe deg under evalueringen

NB! Påmeldingsfrist kl 14:00 onsdag en uke før

PS: Du må ha med egen PC for å delta på seminaret (ekstern mus anbefales). Du får en 14 dagers prøveversjon av COMSOL Multiphysics installert ved oppmøte.

Meld deg på herEnglish version

When: Wednesday May 28, 2014, at 09:00 - 12:00
Where: Bergen
Program: 09:00 - 10:00 Introduction and demonstration
10:00 - 10:15 Coffee break
10:15 - 12:00 Minicourse: Try modeling with Multiphysics
Price:Free!

Sign up here

An Overview of the Software

The instructor will give a comprehensive introduction to the software, and help you to build up your own step-by-step model. The presentation and the models will be adapted to fit the participants, so we encourage you to specify relevant subjects in the registration form.

Try COMSOL Multiphysics

  • Explore working in the new version, COMSOL Multiphysics 4.4
  • Test the software with assistance from an experienced instructor
  • Get a free evaluation license with free technical support for 14 days
  • Get personal contact with one of our engineers which will be of assistance in your evaluation process

NB! Registration deadline at 14:00 Wednesday one week before.

PS: Please note that you will need to bring a laptop if you wish to participate in the seminar (external mouse is recommended). On attendance you get a 14 days evaluation of COMSOL Multiphysics.

Trainer

Krister Leonart Haugen
COMSOL AS

Krister Leonart Haugen har sin mastergrad fra Institutt for Elkraftteknikk ved NTNU med spesialisering innen simulering av elektromagnetiske krefter i elektriske maskiner. Han har jobbet for COMSOL siden august 2012 med teknisk salg, support og kursing med COMSOL Multiphysics.
-----
Krister Leonart Haugen has his master's degree from the Department of Electrical Power Engineering at NTNU specialising in simulation of electromagnetic forces in electrical machines. He has worked for COMSOL since august 2012 with technical sales, support and training with COMSOL Multiphysics.

Registration form

Please specify the topics that are most relevant to you